Construction

Construction merupakan unit departemen yang melakukan pembangunan dari sistem yang telah dirancang dan telah tersedia barang dan jasa untuk pembangunannya. Pembangunan yang dilakukan ialah membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung, pembangunan orasarana sipil dan instalasi mekalinak serta elektrikal.